Ekologisuus

Ekologisuus

Renkaiden ympäristövaikutukset jakautuvat elinkaarimallin mukaisesti raaka-aineisiin, tuotantoon ja logistiikkaan, käyttöön ja käytöstä poistoon. Bridgestone pyrkii vähentämään tuotteidensa ympäristövaikutuksia niiden koko elinkaaren ajalta. Myös kuluttaja voi vaikuttaa renkaiden ekologisuuteen omilla valinnoillaan ja toimillaan renkaiden käyttöaikana.